Klubbens historia, korta versionen

– Tennisvän! En Tennisklubb utan tennisbanor är ingen riktig tennisklubb.
Detta är ett citat från den lite trevande starten av Dalby Tennisklubb 1969. Men med tiden kom klubben igång riktigt bra, fast det tog flera år innan man hade utebanor. På 80-talet var DTK sedan Skånes största tennisklubb – bland dem som inte hade någon egen tennishall!


Ola och Birgit Hansson möter Evy och Anders Nilsson år 2000


Från slutet av 70-talet rådde tennisfeber i Sverige tack vare en viss Björn Borg. Efterföljare som Mats Wilander och Stefan Edberg höjde intresset ytterligare och klubben flerdubblade sitt medlemsantal – liksom många andra tennisklubbar.

Under 80-talet samlade sedan klubbmästerskapet långt över 100 deltagare. Klubben hade ett allsvenskt lag och flera lag i Skåneserien, flera juniorlag, ett eller två damlag och ett samarbete med grannklubbarna bland annat om att bygga en gemensam tennishall. Resultatet blev hallen i Veberöd, som inte blev så gemensam som man först tänkt.


Maximum nådde klubben 1987 med drygt 250 medlemmar. Därefter dalade intresset, först sakta och senare fortare. ”The bottom was nådd” 2005 och en viss stabilisering har skett därefter.  Sedan dess har vi ökat till de nuvarande cirka 100 spelarna/medlemmarna. Klubben har då levt ett lugnare men kanske också lite tråkigare liv.


Klubben startades 1969 av färghandlare Lars Olsson, civilingenjör Hans Jakobsson och Kjell-Åke Ewers, som blev den förste ordföranden. Läraren och senare rektorn Sven Harlenbäck var också med. Några av dessa spelade i en hall på Revingeregementet.


Dalby hade tidigare en grusbana på Siporexfabriken där flera medlemmar spelat. Inomhushallen vid Nyvångsskolan var då alldeles ny och där började aktiviteterna med träning, turneringar och tennisabonnemang.


1974 gick Dalby upp i Lunds kommun och först då fick Dalby ett bad och intill denna nya tennisbanor och en klubblokal åt DTK.


Under 70-talets andra halva ökade medlemsantalet raskt. En viss Björn Borgs internationella framgångar bidrog säkert till detta. I DTK hade sociologen och värmlänningen Peter Arvidson blivit ordförande.


1976 spelades första klubbmästerskapet utomhus. Britta Weiss (kassör i klubben) blev dammästarinna och ordförande blev klubbmästare. Junioren Mats Strandberg blev tvåa, något som sedan sällan har hänt. Däremot har han blivit herrmästare 18 gånger, senast 2013!


1978 tog ekonomen Daniel Danielsson över ordförandeklubban och behöll den under en för tennisen expansiv tid.
Vid början av 80-talet var tennisintresset nästan hysteriskt och nya hallar planerades över allt, även i Dalby. Det blev ingen tennishall i Dalby men trots allt hade klubben en stor aktivitet i Nyvångshallen och snart även i två hallar i Lund. DTK använde dem alla.

Juniorverksamheten var stor med långt över 100 ungdomar som villeträna trots bristen på egen hall! Med stora ansträngningar kunde klubben bereda plats till ett 60-tal. Och tävlingsverksamheten var omfattande.


Klubben hade som mest ett ganska stort antal lag i olika serier: knattar, yngre och äldre pojkjuniorer, damer och herrar och dam- och herrveteraner.


1985 tog rektorn Wikner Roos över ledningen i styrelsen.


I början av 90-talet höjde kommunen priserna för spel i Nyvånghallen för seniorer så pass att motionsspelet där helt upphörde. Juniorerna har dock fortsatt att träna där på söndagsförmiddagar kompletterat på annat håll med enstaka timmar.


Sedan slutet av 90-talet har vi tvingats nöja oss med enbart ett herr- och ett damlag i Skåneserierna. Juniorernas tävlande har blivit mer begränsat.


Det interna tävlandet har mestadels bestått av klubbmästerskapet i augusti. En Stege för de spelsugna brukar vara igång sommartid och sedan 1996 avslutas KM med en sällskaplig Blixtdubbel. Tidigare spelades det fler inomhustävlingar i Nyvångshallen, ibland av typen handikapp där alla har en chans att delta oavsett skicklighet.


Klubbens största svårighet har länge, kanske alltid, varit att få juniorerna att fortsätta in i en seniorverksamhet. Klubben saknar resurser för att ge juniorer en elitträning, så de som varit så ambitiösa har sökt sig andra klubbar. En av dem som senast gick vägen till seniorspel och stannade i DTK var Ola Hansson i början av 90-talet. Han spelar fortfarande i herr-veteranlaget, som flera gånger vunnit sin serie sin serie.
Eva-Marita-Mats 1998.

Att tennisen inte ”lyft” bättre måste också förklaras med att Dalby TK fortfarande saknar en egen tennishall. Klubben kan inte heller se att en sådan går att finansiera, såvida man inte möjligen kan dela den med någon annan verksamhet.


En stark sida hos klubben har – enligt dess damveteraner – ha varit den generösa inställningen mot damerna, som alltid fått spela på samma villkor som herrarna.


Andra som senare varit ordförande i klubben är Lars Wahlgren, Jan-Eric Ståhl, Mårten Rignell, Ralph Nilsson och Mats Nygren, som också är ansvarig för denna berättelse.


TEXT: MATS NYGREN

En mycket mer detaljerad HISTORIK finns att läsa HÄR.
Det finns också en TÄVLINGSHISTORIK för kalenderbitarna.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver